хуудас_баннер

FMBR патент ба шагналууд

IWA Инновацийн шагналын төсөл

2014 онд JDL-ийн FMBR технологи нь Хэрэглээний судалгааны чиглэлээр IWA Зүүн Азийн бүсийн төслийн инновацийн шагналыг хүртсэн.

R&D 100

2018. JDL-ийн FMBR технологи нь Америкийн R&D 100 шагналын тусгай хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн нийгмийн хариуцлагын шагналыг хүртсэн.

MassCEC туршилтын төсөл

2018 оны 3-р сард Массачусетс нь дэлхийн цэвэр эрчим хүчний төвийн хувьд Массачусетс мужид техникийн туршилт явуулахын тулд дэлхий даяар бохир ус цэвэршүүлэх шинэлэг технологийн саналуудыг олон нийтэд эрэлхийлсэн.Жилийн хатуу сонголт, үнэлгээний дараа 2019 оны 3-р сард JDL-ийн FMBR технологийг Плимут хотын нисэх онгоцны буудлын туршилтын WWTP төслийн технологи болгон сонгосон.

FMBR патент