Company’s Vision

Компанийн алсын хараа

JDL нь шинэ технологи, бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, үйлчлүүлэгчиддээ хамгийн сайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэх, хүрээлэн буй орчныг хамгийн чин сэтгэлээсээ хамгаалах чиглэлээр ажилладаг.

илүү ихийг үзэх

FMBR технологи ба хэрэглээ

FMBR технологи нь JDL компанийн бие даан боловсруулсан бохир ус цэвэрлэх технологи бөгөөд FMBR нь нэг реакторт нүүрстөрөгч, азот, фосфорыг нэгэн зэрэг зайлуулдаг биологийн бохир ус цэвэрлэх процесс бөгөөд "хөршийн нөлөөг" үр дүнтэй шийддэг. FMBR нь төвлөрсөн бус хэрэглээний горимыг амжилттай идэвхжүүлсэн бөгөөд хотын ариутгах татуургын цэвэрлэгээ, хөдөө орон нутгийн төвлөрсөн бус бохир ус цэвэрлэх, усны хагалбарыг засах гэх мэт ажилд өргөн хэрэглэгддэг.

илүү ихийг үзэх

Мэдээ ба төслийн танилцуулга